Tv-profil hittad död i sitt hem – blev 39 år

Anonyma narkomaner
Ideell förening/gemenskap, för personer med drogproblem. Motsvarigheten till Anonyma alkoholister, tillfrisknande beroende som möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria.
Föräldraföreningen mot narkotika
Nätverksorganisation som vänder sig till alla anhöriga/närstående till någon som använder droger.
Drugsmart
Sveriges största ungdomssajt i frågor som rör alkohol och andra droger. Fakta om beroende, verkningar och möjliga skador man kan få av olika droger men även länkar till stödgrupper med mera.
Droghjälpen
För alla som berörs av droger: information, råd och stöd till den som funderar på sina drogvanor eller är orolig för någon man bryr dig om. Du kan vara anonym.
Vårdguiden 1177
Kan ge information om kontaktvägar till exempelvis en beroendemottagning, eller andra vägar som finns för den som vill ut ur ett missbruk.
Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN)
Har som uppgift att sprida information om alkohol och andra droger genom olika publikationer, kurser, konferenser, webbplatser och sitt bibliotek.

Källa: Aftonbladet