Tegnells teori om Sveriges dödstal

Sverige ligger på plats 11, tillsammans med USA, över länder med flest dödsfall per en miljon invånare. Det visar en färsk rapport från Världshälsoorganisationen, WHO. 

I Sverige har kurvan mattats av, efter höga toppar under våren och sommaren. Samtidigt som stora delar av världen forsätter att se en ökning – i dödsfall och antal smittade. 

Men enligt Anders Tegnell kan det finnas en förklaring till Sveriges höga dödstal: Fjolårets milda influensasäsong.

– Dör många i influensa på vintern så dör färre i värmeböljor nästa sommar. I det här fallet var det covid-19 som fick många att avlidna, säger han. 

Hög överdödlighet

Tegnell pekar på att både Norge och Finland hade betydligt fler influensafall, än vad Sverige hade. Två länder som i nuläget har mindre än 400 dödsfall var.  

– Det man nu har sett är att de länder som har haft en ganska låg dödlighet i sina influensor de sista två, tre åren, som Sverige, har en väldig hög överdödlighet i covid-19. Medan de som hade en hög influensadödlighet, som Norge, under de sista två vintrarna, de har ganska låg covid-dödlighet. Samma tendens har setts i flera länder. Detta är kanske inte hela förklaringen men en del av den.

Samtidigt som Sverige luckrar upp restrektioner, exempelvis besöksförbudet på äldreboenden, ökar smittan i världen. Förra veckan konstaterade WHO den högsta siffran hittills på antalet bekräftade fall under ett dygn. 

Anders Tegnell tror dock inte att ökningen kommer att påverka Sverige, samtidigt har han svårt att svara på frågan om hur dödligt corona är. 

– Vi i Sverige klassificerar människor som avlidna i covid-19 när de dött med sjukdomen men inte nödvändigtvis av sjukdomen, säger han.

Källa: Expressen