Sista chansen att påverka nya Kålgården – de mobiliserar motstånd mot vägen: ”Parken kommer att sabbas”


Den 30 september är det sista dagen på samrådet om detaljplanen för ombyggnationerna på Kålgården. Planen omfattar ett stort område och om den godkänns innebär det att området Kålgården i Jönköping, som nu har drygt 2 500 invånare, kan byggas ut ordentligt. Politikerna i stadsbyggnadsnämnden, med undantag för Miljöpartiet, beslutade i våras att presentera planen för samråd.

– Det här blir en fördubbling av Kålgården, säger Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Planen, som kan beskådas på Jönköpings kommuns hemsida och i kommunens utställningslokal, är tänkt att vara till grund för en tätare kvartersstad, en så kallad blandstad där olika verksamheter som skola, bostäder, centrumverksamhet och parkmark samsas om utrymmet. I planen ingår en ny väg som är tänkt att minska belastningen på de vältrafikerade platserna Odengatan och Teaterrondellen.

Men planen har stött på protester, bland annat från föreningen Rocksjögruppen som menar att den nya John Bauersgatan skulle skada den kulturhistoriska platsen John Bauers park och natur- och djurlivet kring Rocksjön, och dessutom utgöra en trafikfara för de många barn som rör sig i området. Thor Ahlstrand som både är medlem i Rocksjögruppen och i Naturskyddsföreningen uppger att Naturskyddsföreningen har överklagat detaljplanen till Mark- och miljödomstolen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppger i sitt yttrande om planområdet att de miljötekniska undersökningarna som planeras bör utvidgas, och att det ska framgå tydligare i planen hur hotade djurarter kan påverkas negativt av den nya bebyggelsen.

Anna Madsen var med och startade Rocksjögruppen för mer än fyra decennier sedan.

– Det är fortfarande en väldigt lantlig prägel i den här delen av Kålgården, det är så fantastiskt att det ligger här som en liten oas. Men drar man en trafikalstrande väg mellan två rondeller blir det otroligt mycket trafik. Upplevelsevärdet av parken kommer att sabbas, säger hon.

– Jag har barn på både skolan och förskolan här. Skolan nyttjar området varje dag. Det är fantastiskt synd att stänga den möjligheten. De pratar om en stadsgata, men det är ett spel för galleriet – det här kommer att bli en genomfartsled, säger Elias Madsen.

Gruppen startade nyligen en namninsamling med titeln ”Stoppa vägen vid John Bauers park!”, vars digitala form i dagsläget har skrivits under av 221 personer.

– Med tanke på att den bara har funnits i några dagar är vi väldigt glada och tacksamma. Vi kommer att lämna en delrapport till kommunen den 30 september, men vi kommer att fortsätta med insamling och aktiviteter ändra fram tills beslutet är slutgiltigt. Och det kan nog dra ut på tiden, säger Anna Madsen.

Jönköping växer och folk vill bo centralt. Hur menar ni att man ska göra istället?

– Det ska väl naturligtvis byggas mera bostäder, men det får inte bli så att man stirrar sig blind. Man får inte låta bli att ta hänsyn till de värden som finns och som uppskattas av så många. Det här är någonting unikt som inte går att återskapa om man förstör det, säger Anna Madsen.

Läs mer: Miljövänner oroas över mer biltrafik genom Kålgården: “Det finns många rödlistade arter här”

Politikerna menar att den nya gatan ramar in området på ett naturligt sätt, och att vägen inte kommer att påverka området speciellt mycket:

– John Bauersgatan kommer att bli en stadsgata där bilisterna får köra mycket sakta och gatan kommer att gå utanför parken, sa Anders Samuelsson till tidningen i april.

Han har ännu inte tagit del av Rocksjögruppens namninsamling och kan i dag inte säga vilken hänsyn som kommer tas till protesterna.

– Det är vår roll i stadsbyggnadsnämnden att väga motstridigheter mot varandra. Det här är en viktig plan, det handlar om att göra staden till en blandstad på en plats som varit ett område som kännetecknats av lättare industri.

Läs mer: Samuelsson (C): ”Gatan går utanför reservatet”

På grund av coronarestriktioner har samrådet kring Kålgården inte kunnat hållas som vanligt. Perioden har varit längre är normalt och istället för stormöten för allmänheten har små grupper av direkt påverkade personer kunnat ha möten med politikerna. Nu lutar politikerna åt att ge allmänheten mer tid och möjligheter att påverka via ett livesänt stormöte, där deltagarna kan ställa frågor och få svar direkt på digital väg. Saken ska diskuteras på stadsbyggnadsnämndens möte på torsdagen.

– Vi har gett upp tanken på att kunna hålla ett fysiskt möte, säger Anders Samuelsson.

Om detaljplanen skulle antas nästa sommar, vad är det första som kommer att hända?

– Då har man slagit fast vad det är möjligt att göra och möjligt att bygga. Successivt kommer det att tas fram detaljplaner på de olika delarna. Stora områden tar mycket långa tider, det tar nog tiotals år att fullfölja en sådan här detaljplan. Nu är det läge att tycka och påverka, sedan ska vi förverkliga och bygga.  

Läs mer: Väg ska gå över anrik mack

Källa: Jnytt