Patienter nekas tester för Covid-19

– Det handlar om att vi ska hitta någon slags balans nu när så många vill testa sig. Det går inte att alla som känt sig snuviga i en halv dag kommer, säger Charlotta Larsdotter, direktör för vårdcentralerna Bra liv nära.

Trots att regionen ökat antalet tider för testning är det svårt att hinna med. På vissa vårdcentraler har testningen ökat tiofalt. Att efterfrågan på provtagning är stor just nu innebär inte att sjukdomen ökar i samhället, utan snarare på att det pågår många andra infektioner samtidigt, enligt Lotta Larsdotter.

Stanna hemma

– Provtagningen av covid-19 är en väldigt viktig åtgärd för att minska smittspridningen, men för att kapaciteten ska räcka behöver vi hjälpas åt att göra kloka bedömningar kring när ett prov ska tas och när åtgärder som att stanna hemma tills man är frisk fungerar lika bra, säger smittskyddsläkare Malin Bengnér.

Men ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det väl viktigt att veta om man har smittan eller om man kan gå tillbaka och jobba?

– Det är viktigt att stanna hemma ett par dagar och se hur smittan utvecklas, för annars kommer snart nästa grupp av människor med förkylning och tror att det är covid-19. Av dem som testas har 1,3 procent smittan, så det är väldigt liten smittspridning nu, säger Charlotta Larsdotter.

Källa: SVT

Lämna ett svar