Ny miljonsatsning vid Olsbergs arena – så vill kommunen använda skattepengarna


Snart är det dags för kommunfullmäktige att fatta beslut om budgeten för kommande år 2021-2022 samt verksamhetsplan 2023. Alliansen i Eksjö, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, står bakom ledningsutskottets förslag. En rad åtgärdsförslag finns för varje sektor.

På tillväxt- och utvecklingssektorn ska arbetet i verksamheten effektiviseras för att frigöra resurser för att kunna delfinansiera en kulturscen. Resurser är även tillförda för en kulturscen från 2023.

– Under våren har vi utrett frågan och fått in olika alternativ. Till budgetberedningen i juni ville vi se ett förlag på att samordna kulturscenen med Olsbergs arena. Vi fick ett material som visar att det går att genomföra på ett mycket bra sätt, säger Annelie Hägg (C), kommunalråd.

Driftskostnaden blir runt 2 miljoner per år, med hyra och personal. Investeringen ligger i kommunens bolag Eksjö kommunfastigheter.

Alliansen backar delvis på tidigare beslutade neddragningar i förskola, grundskola och gymnasiet, inom barn- och utbildningssektorn. Pengar tillförs för att bygga en ny idrottshall och klassrum på Grevhagsskolan. Tanken är att hallen även ska kunna användas på kvällstid.

En annan fråga som varit uppe för diskussion tidigare är nattis. Alliansens förslag är att det inte ska erbjudas på oregelbunden tid vecka 28-31 eller vid storhelger. Förskola på oregelbunden tid varannan helg, som det är nu, ska fortsätta.

– Det har tyvärr visat sig att under storhelger och sommarveckorna anmäler man sina barn till nattis, men kommer inte. Då står vi där med personalkostnader. Varannan helg behåller vi. Det beror på att många arbetsgivare har planerat sin verksamhet med personal utifrån denna möjlighet, säger Markus Kyllenbeck (M), kommunalråd.

Inom barn- och utbildningssektorn vill man även tillföra pengar för att kunna ha kameraövervakning på grundskolorna från 2022.

– Tyvärr har vi framför allt sett i Eksjö stads att man har sprejat en del fasader. Skolgårdarna är en samlingspunkt kvällstid, det är inget negativt. Men det är tråkigt att det alltid är några som ska förstöra saker, säger Kyllenbeck.

Anledningen att det är från 2022 är för att det är ungefär ett års handläggningstid för ansökan om kameraövervakning. På sikt är tanken att det ska finnas kameror på alla skolor.

Sociala sektorn ska få resurser för att minska ensamhetsbemanningen inom särskilt boende 2021. Även pengar för utbildning inom demensvård ska tillföras. Under sociala sektorn ligger även resurser för kommunens ungdomslotsar.

– Vi har haft två ungdomslotsar som finansierats av migrationsmedel som nu upphör. Det har gjort att vi nu tillför resurser för de här två lotsarna samt att vi tillför resurser för ytterligare två ungdomslotsar, så de blir fyra. De här ytterligare två är för åren 2021-2022, säger Annelie Hägg.

Som tidningen tidigare skrivit om finns det planer på att stycka av och sälja delar av området Klinten. Syftet är att minska underhållskostnaderna inom samhällsbyggnadssektorn.

– Vi har fortsatt våra utmaningar. Vi måste fortsätta att jobba i våra verksamheter som vi gjort nu. Under 2017-2018 har vi haft oerhörda besparingar. I dag ser det annorlunda ut, men vi har fortsatt stora utmaningar att jobba med, säger Annelie Hägg.

Budgetförslaget ska först vidare till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige för beslut.

Källa: Smålandstidningen