Skyttedal: Direktiv om minimilöner kan bli prejudikat

Ett direktiv om minimilöner skulle kunna öppna Pandoras ask. Det skriver Sara Skyttedal (KD), vice gruppledare för EPP-gruppen i Europaparlamentets arbetsmarknadsutskott på SvD Debatt. ”Det finns nämligen ingen juridisk grund för att presentera ett direktiv om minimilöner. I EU-fördragen står det uttryckligen att EU inte har befogenheter när det handlar om området lönenivåer”, skriver hon. Om kommissionen lyckas lägga fram ett direktiv så riskerar det att bli ett nytt prejudikat, vilket ökar kommissionens möjligheter att påverka områden som har bäring på välfärd och arbetsmarknad, menar Skyttedal. Sara Skyttedal (KD), vice gruppledare för EPP-gruppen i Europaparlamentets arbetsmarknadsutskott

Källa: Omni