Ny prognos: Underskott i budgeten på 249 miljarder

I föregående prognos, i juni, räknade ESV med ett underskott på 396 miljarder kronor i år och ett underskott på 21 miljarder kronor nästa år.

Det offentliga finansiella sparandet väntas uppgå till -4,2 procent av BNP i år och -1,6 procent nästa år.

I juniprognosen spåddes -6,5 procent 2020 och -2,1 procent 2021.

Maastrichtskulden väntas öka från 35,2 procent av BNP 2019 till 40,9 procent i år och sedan sjunka till 39,2 procent nästa år.

ESV om återstartpaketet

ESV noterar att regeringens och samarbetspartiernas återstartspaket på drygt 100 miljarder kronor har inte beaktats i den ordinarie septemberprognosen som utgår från information som var tillgänglig till och med 3 september. Utifrån den information som finns tillgänglig i dag har ESV gjort en preliminär uppskattning av vilka effekter paketet kommer att få på BNP och den offentliga sektorns finanser. Den preliminära uppskattningen redovisas inom parentes för 2021.

Källa: Expressen