Morgan Johansson förnekar “folkutbyte”: “Högern larmar om massinvandring”

Regeringen kallade under gårdagen till pressträff med anledning av att den så kallade Migrationskommittén lämnat sitt betänkande för hur den anser att Sveriges migrationspolitik ska se ut framöver.

Migrationskommitténs föreslår flera skärpningar, men även lättnader av det svenska regelverket för hur invandring ska gå till. Den vill dels att tidbegränsade istället för permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel för den som söker asyl. Dessutom vill kommittén införa försörjnings- och språkkrav för den som vill ha permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Samtidigt vill Migrationskommittén återgå till det tidigare systemet där invandrare som saknar asylskäl kan beviljas uppehållstillstånd om det föreligger “synnerligen ömmande omständigheter”.

Morgan Johansson, som deltog vid pressträffen tillsammans med kommitténs ordförande, kammarrättspresidenten Thomas Rolén, passade på att påpeka att antalet nya asylsökare som beviljats uppehållstillstånd minskat kraftigt sedan asylkaoset 2015.

– Ändå ser jag, när man ser hur diskussionen förs, att det fortfarande är så att man från framförallt högerhåll larmar om massinvandring, utbrast Johansson och fortsatte:

– Sedan lång tid tillbaka har vi sett de allra mest högerextrema säga att Sverige är utsatt för ett folkutbyte. Det där har ni hört.

Begreppet “folkutbyte” bygger på en föreställning om att när andelen invandrare ökar i Sverige, så minskar andelen svenskar, och att svenskarna till slut blir en minoritet i Sverige.

Enligt Statistiska centralbyrån hade 26 procent av de folkbokförda i Sverige utländsk bakgrund förra året, vilket kan jämföras med 15 procent år 2000. Enligt ett äldre sätt att räkna, där alla som har minst en utlandsfödd förälder räknas som utländsk bakgrund, var andelen istället 33 procent förra året.

Källa: Fria tider