Insändare: Låt rättfärdigheten flöda fram!

Hur vågar ni? Detta var Greta Thunbergs fråga till värdens ledare. Det är en fråga som vi är allt fler som ställer. Inte bara till de politiska ledarna utan till oss alla som lever i samhällen som överkonsumerar jordens resurser. I Världsnaturfondens senaste rapport ”Living planet 2020” konstateras att bestånden av vilda däggdjur, fiskar, fåglar, reptiler och andra ryggradsdjur har minskat med nästan 70 procent sedan 1970.

Detta är bara en av signalerna på att livet på jorden är hotat, inte i en avlägsen framtid utan inom livstiden för de flesta nu levande människor på jorden. Det otäcka är att miljöförstöring och uppvärmning av planeten accelererar i en takt som inte verkar vara i avtagande. Varje vecka kommer det nya rapporter om isavsmältning på Grönland och kring Nordpolen, om tinande permafrost i Sibirien och Kanada, om våldsamma monsunregn i östra Asien och om näst intill ostoppbara omfattande skogsbränder i västra USA och på andra torra och varma platser runt om i värden.

Omfattande och tilltagande ökenspridning i områden runt ekvatorn och den sedan länge pågående utfiskningen av världshaven, främst av tusentals statsfinansierade fisketrålare från Kina, har medfört att det kustnära fisket nästan försvunnit i flera länder i Afrika. När länderna inte längre har tillgång till sin basnäring för matförsörjning leder detta till svält, fattigdom, sjukdom och en ohållbar livssituation för stora delar av ländernas befolkning. Många människor tvingas till eller väljer att lämna sina hem för att bli internflyktingar eller söker sig till andra länder. Europa ses som en hägrande tillflyktsort för vissa.

UNHCR (FN:s flyktingorgan) beräknar att det nu finns cirka 80 miljoner flyktingar i världen samtidigt som man beräknar att cirka en miljard människor inte får äta sig mätta. I Sverige finns det politiska partier på högerkanten som vill skära ner det svenska biståndet. Därför är det glädjande att läsa den debattartikel som skrivits under av 41 organisationer som är engagerade i frivilligt bistånd. I uppropet konstaterar man att biståndet behövs nu för att lindra nöden runt om i värden!

För några dagar sedan nåddes vi av förskräckliga bilder från det nerbrunna flyktinglägret på Lesbos. Nu finns det cirka 13 000 människor där som saknar tak över huvudet, mat, medicin och trygghet. Samtidigt pågår i Sverige en debatt där det föreslås att biståndspengar ska användas för att bygga fängelser i Afghanistan och Somalia för att där förvara gängkriminella och andra brottslingar från Sverige. Detta förslag kan väl närmast ses som signalpolitik från en falang som vill spela på främlingsfientliga känslor. Hårda tag. Vi och de andra. Utanför eller innanför de ”trygga murar” som man tror att man bygger i ett land som allt mer präglas av klassklyftor och segregation både på arbetsmarknad, i boende, sjukvård, utbildning och ekonomiska förutsättningar. Tio länder i EU och Norge har deklarerat att man kommer att ta emot flyktingar från Lesbos. Från svensk sida råder tystnad! Sverige har tidigare setts som ett humanistiskt föredöme i världen – inte nu. I stället tipsas svenska pensionärer om att Grekland är ett nytt skatteparadis. Dit kan man flytta om man vill undgå att betala skatt i Sverige!

Det gläder mig att det är många hjälporganisationer med kristen grund som skrivit under uppropet. Fortsätt att lita på att din gåva har betydelse. Fortsätt att vara jordens salt och världens ljus! Folkrätten och asylrätten är grundmurade rättigheter som vi måste värna till varje pris. Glöm inte det grundläggande budet: ”Älska din nästa som dig själv”. Om detta får vara ledstjärnan i våra liv kan vi trots pandemi, oron i världen, främlingsfientlighet, förakt och girighet stå fasta och minnas profeten Amos ord ”låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström!”.

HUMLAN, Bodafors

Källa: Smålandstidningen