Insändare: Hantering av invasiva växter

I direkt anslutning till det bostadsområde där jag bor växer enorma bestånd av den invasiva och mycket förödande växten parkslide. Jag blir bestört över hur man på kommunens hemsida uppmanar till hur man ska behandla dessa då det är helt fel information.

Ännu värre blir det när man ser hur man gått fram med en röjmaskin och bara huggt av växterna och dessutom bara låtit all sly ligga kvar. Det kommer resultera i att vi snart har parkslide överallt i området och det i sin tur innebär att husen ej går att sälja då rotsytemet, som går bananas av att man behandlar den på här viset, kommer reagera med att skicka massa rötter som tar sig in i vatten och avloppsrör och förstör.

I England vägrar mäklare att sälja hus med parkslide i sin närhet. Man måste alltså gräva fem meter ner för att få bort rötterna, alternativ injicera stammarna vid precis rätt tillfälle med medel som inte ens är tillåtet i Sverige.

Jag höjer ett varningens finger för den här växten och ber ansvarig för detta på kommunen att verkligen göra något åt det innan det blir katastrof!

Invånare i norra Alsberg, Nässjö

Källa: Smålandstidningen