Efter kritisk insändare – ks-ordföranden förklarar


Västra delen av Aneby kommun har vuxit rejält på senare år. Många vill bosätta sig på landsbygden och Haurida är en plats som lockar. Där finns ett ökat intresse för bostadstomter.

Som tidningen nyligen berättade äger kommunen mark, lämplig för villatomter, i Haurida. Det handlar om fyra fastigheter som finns med i den detaljplan som upprättades i början av 90-talet.

Kommunen har fått in flera förfrågningar om villatomter, men intressenterna tycker att de är för små. Det har resulterat i att kommunstyrelsen har beslutat att ansöka om att slå samman de fyra tomterna till två. Lantmäteriets arbete kostar en slant, men det är pengar som kommunen får tillbaka när tomterna säljs.

I en (anonym) insändare kritiseras Aneby kommun för sitt agerande, för att man betalar lantmäterikostnaderna åt en privatperson som vill ha en större tomt.

Kommunstyrelsens ordförande Beata Allen (C) säger att hon egentligen inte kommenterar anonyma insändare, men när tidningen tar kontakt med henne förklarar hon hur kommunen har resonerat.

– I arbetet med den nya översiktsplanen har kommuninvånare fått säga sitt på medborgarmöten. En synpunkt som vi tagit med oss är att tomterna i Haurida är för små, säger hon.

I insändaren kan man få uppfattningen att tomterna redan är sålda, men så är inte fallet. Beata Allen betonar att sammanslagningen kommer att ske oavsett om det är klart med köpare eller inte.

– Att se till att det finns attraktiv tomtmark ligger helt i linje med arbetet att få hela kommunen att växa, säger hon och fortsätter:

– Om vi inte kan erbjuda tillräckligt stora tomter kanske spekulanter väljer att bygga hus i en annan kommun än Aneby.

Källa: Smålandstidningen