Biskopen följer pastoratets arbete på plats i Ydre: ”Jätteroligt”


Det är åter dags för för så kallad biskopsvisitation i Ydre.

– Det är jätteroligt att Martin Modéus kommer hit. Det är första gången han genomför en biskopsvisitation i Ydre, så det är lite speciellt, säger kyrkoherde Mats A Sverker.

Under besöket som pågår i flera dagar kommer biskopen tillsammans med sina medarbetare att ta del av verksamheten i pastoratet, prata med personal, förtroendevalda och församlingsmedlemmar samt medverka i en gudstjänst i Sunds kyrka.

Tyvärr sätter den pågående pandemin stopp för offentliga gudstjänster under besöket. Visitationsgudstjänstens femtio tillåtna platser i kyrkbänkarna kommer fördelas bland pastoratets anställda och förtroendevalda.

– Men Martin Modéus har redan lovat att komma tillbaka och delta i en gudstjänst i Ydre, så snart pandemi-faran är över, berättar Mats A Sverker.

– Ett välkommet besked, då vi tror det finns många som vill träffa biskopen och fira gudstjänst med honom.

För de anställda i pastoratet innebär biskopsvisitationen att man under några dagar får vara med om en genomlysning av verksamheten under ledning av de tyngsta företrädaren för stiftet.

Det blir fullt upp med olika punkter på programmet och samtal och diskussioner med Ydrebor som på olika sätt är engagerade i pastoratets aktiviteter och samlingar.

Biskopsvisitationen avslutas med ett möte i Sunds kyrka omedelbart efter den traditionsenliga gudstjänsten. Detta leds av biskop Martin Modéus som då reflekterar över den gångna veckan och summerar stiftets intryck av besöket i pastoratet.

Källa: Smålandstidningen