Beskedet: Osannolikt att Astras vaccin gjorde testpersoner sjuka

De testpersoner i Astra Zenecas vaccinstudie som utvecklade symtom blev förmodligen inte sjuka av sprutan i sig. Det skriver Oxforduniversitetet i ett uttalande till deltagare som publicerats på hemsidan. ”Efter oberoende utredning bedömdes det osannolikt att de sjukdomarna antingen kunde kopplas till vaccinet, eller så fanns det otillräckliga bevis för att fastslå om sjukdomarna var kopplade till vaccinet eller inte”, skriver universitetet. Efter att de oberoende utredarna granskat vart och ett av sjukdomsfallen rekommenderade de att vaccineringarna bör fortsätta. För en vecka sedan pausade Astra Zeneca och Oxfordunivesitetet sina tester för att ta fram ett covid-19-vaccin efter att en person utvecklat neurologiska symtom. I helgen återupptogs testerna.

Källa: Omni