Trots missade mål – Sveriges förhandlare ser ljusglimtar

Även om en ny FN-rapport visar att världen ser ut att misslyckas med att nå samtliga 20 mål för att värna den biologiska mångfalden som sattes upp för tio år sedan, finns ljusglimtar. Det säger Charlotta Sörqvist, Sveriges chefsförhandlare i de globala förhandlingarna om mål för biologisk mångfald, till Ekot. – Även om avskogningen ökar, så har takten minskat där man har agerat och försökt minska avskogningen. Det visar att det går att påverka utvecklingen, säger hon. Sörqvist säger också att de skyddade områdena totalt sett har ökat, vilket hon menar visar att det går att göra skillnad om man har tydliga mål och mätbarhet.

Källa: Omni