Socialchefen öppnar för besök på Vaggeryds äldreboenden: ”Inte förvånad”


I Vaggeryds kommun har det rått besöksförbud på kommunens särskilda boenden och gruppbostäder sedan i april.

– Vi är inte förvånade över regeringens beslut. Den senaste tidens nedgång i antalet smittade, både nationellt och regionalt, samt lättnader i andra restriktioner har pekat på en lättnad eller en upphävning av besöksrestriktionen. Som vi nämnde i samband med Socialstyrelsens förtydligande kring säkra besök i augusti, gläds vi åt att närstående och brukare återigen kan ses på mer vanligt sätt, säger socialchef Lotta Damberg i ett pressmeddelande.

Vilka riktlinjer och restriktioner som kommuninvånarna måste rätta sig efter när de besöker sina nära och kära är ännu inte klart.

– Vi inväntar Socialstyrelsens nya föreskrifter samt Folkhälsomyndighetens förnyade rekommendationer kring besök. Dessa kommer sedan, tillsammans med rekommendationer från Smittskydd på Region Jönköping, att utgöra grund för Socialförvaltningens arbete med rutiner och riktlinjer för besök på våra särskilda boenden, säger Lotta Damberg.

Källa: Jnytt