Så mycket kan Kristina Athlei bli utköpt för – tjänar nästan 100 000 kronor i månaden


Under tisdagen kom regiondirektör Jane Ydmans meddelande om att hon inte längre har förtroende för regionala utvecklingsdirektören Kristina Athlei. Med en månadslön på 97 000 kronor har Kristina Athlei varit chef över den regionala utvecklingen i regionen och en del av chefsskapet har varit Smålands musik och teater (Smot).

Hittills har två chefer köpts ut från Smot sedan kulturhuset Spira invigdes 2011. Den första var Anne Lene J Henning som fick drygt en halv miljon kronor år 2014 när hon köptes ut som en av tre chefer i det tredelade chefsskapet för Smot.

Den andra chefen var Per-Ola Nilsson som i december förra året fick ett avgångsvederlag på drygt 1,7 miljoner kronor. Hans månadslön på 72 300 kronor betalades ut i 24 månader. Skulle Kristina Athlei få en liknande uppgörelse skulle det landa på cirka 2,3 miljoner kronor.

LÄS MER: Här kan du läsa mer om regiontopparnas löner

Under Per-Ola Nilssons och Kristina Athleis, styre accelererade konflikterna på Spira. År 2016 kom den stora enkäten om arbetsklimatet på Smot och resultatet visade att arbetsmiljön hade försämrats. Förra hösten kom nästa enkät som berättade om en organisation som mådde dåligt. Grupper inom Smot ifrågasatte Per-Ola Nilssons och Kristina Athleis ledarskap. Under Per-Ola Nilssons ledning fick dessutom en musiker sparken vilket efter många turer resulterade i att musikern fick 975 000 kronor i förlikning för snart ett år sedan.

Det är stor omsättning på chefer inom kulturen.

Har regionen svårt att rekrytera bra chefer till kulturområdet?

Rune Backlund (C), ansvarig politiker för ANA-nämnden där kulturen ingår, slår ifrån sig frågan.

– För det första är Kristina Athlei inte specifikt knuten till kulturen utan till utvecklingsfrågor i hela regionen. Enligt organisationen Svensk scenkonst är det en stor omsättning på chefer inom kulturen. I de här fallen, som du har nämnt, handlar det om specifika konflikter under en längre period, säger Rune Backlund som inte tycker att regionen har gjort några felrekryteringar.

Det är skattepengar som cheferna köps ut med. Just därför borde väl regionen var extra noga med sina rekryteringar?

– Jag tror att chefer köps ut varje vecka i privata företag. Men i det offentliga, som i regionen, är det offentliga just offentligt, och därför blir alla sådana beslut öppna. Det är de inte i privata företag. En del tycker att det är för svårt att lyfta bort folk från tjänster där de inte fungerar medan andra tycker att det är för lätt. Ett annat alternativ är att låta en chef vara kvar och låta det gå som det går, säger Rune Backlund.

Han är noga med att framhålla att beslutet att lyfta bort Kristina Athlei från hennes tjänst är regiondirektör Jane Ydmans – men att politikerna står bakom henne.

Det är också Jane Ydman som har hand om fortsatta samtal med Kristina Athlei, samtal som kan sluta med att hon blir utköpt.

JP har sökt ansvariga tjänstemän för att fråga om det finns en särskild policy för hur chefer inom regionen köps ut. Men inga ansvariga inom personalområdet hade under tisdagen tid med några frågor. Enligt Rune Backlund finns det ingen sådan policy.

– Det är en förhandling i varje enskilt fall och vi har ingen praxis i botten. Sedan kan ju de fackliga organisationerna se det på ett annat sätt, säger han.

På onsdagens sammanträde med politikerna i ANA-nämnden skulle Kristina Athlei komma och informera om annonseringen efter en ny chef för Smålands musik- och teater.

Hur blir det med den annonsen nu?

– Jag vet inte. Jane Ydman meddelade igår att Kristina Athlei inte kommer att vara kvar på sin tjänst och frågan är nu hur vi går vidare. Tanken var att vi skulle få en annan info vid vårt sammanträde och nu blir det ju en viss risk för att annonseringen fördröjs ett tag. Jane Ydman kommer att utse en tillfällig chef för Kristina Athlei och sedan får vi se hur allt går vidare, säger Rune Backlund som ska få mer information under onsdagen.

Mer fakta: Ana-nämnden

ANA-nämnden står för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet och där ingår regionens kultur.

Rune Backlund (C) är ordförande i ANA-nämnden.

Läs mer om de avskedade cheferna på Spira.

Källa: Jnytt