Riksåklagaren: Använd inspelade förhör som bevis

Riksåklagaren Petra Lundh vill att man ser över möjligheterna att använda inspelat material från polisförhör som bevis i rättegångar. Hon tycker att straffprocessen måste reformeras. Det skriver hon SvD Debatt. Den så kallade omedelbarhetsprincipen har hamnat i fokus, det vill säga principen om att domstolen bara ska grunda sitt avgörande på vad som framkommer i själva rättegången, skriver Petra Lundh. ”Debatten handlar också om kravet på att brottsoffer, vittnen och misstänkta ska förhöras personligen i rättegången. Det innebär bland annat att videoinspelade polisförhör normalt inte tillåts som bevisning”, skriver riksåklagaren. Petra Lundh, riksåklagare

Källa: Omni