Problem med stök på nästan alla simhallar och bibliotek

Samtliga bilbiotek och nästan alla simhallar har upplevt stök och oro de senaste tolv månaderna, rapporterar SVT Nyheter med hänvisning till en ny studie från BRÅ. För simhallarnas del handlar det till störta delen om bråk, men även om sexuella kränkningar och hot. Även biblioteken har haft problem med ordningsstörningar. Studien visar även att tre av fyra bibliotek drabbas av stölder. Gemensamt för både biblioteken och simhallarna är att mängden incidenter ökar om verksamheten befinner sig i närheten av större städer och tätorter. Rapporten bygger på intervjuer med företrädare från 40 slumpmässigt utvalda kommuner som fått svara på frågor om det förekommit ordningsstörningar under de senaste 12 månaderna.

Källa: Omni