P-platser försvinner när nytt busscentrum växer fram i Huskvarna: ”Det ska vara attraktivt på alla sätt”


Utvecklingsarbetet med kollektivtrafiken i Jönköping och Huskvarna fortsätter. Bland annat kommer en ny stombusslinje – linje 4 – införas mellan Huskvarna och Vätterslund. Viktoriaplan, som förr var en knutpunkt för busstrafiken, kommer bli ett nytt centrum för den nya eldrivna busstrafiken i Huskvarna.

Nya bussterminaler med laddning för elbussar kommer att byggas, och samtidigt ska framkomligheten för bussarna förbättras. Det innebär att en del av de drygt 50 parkeringsplatser som i dag nyttjas av anställda på Husqvarna AB kommer att försvinna. Det gäller även parkeringsplatserna på gatan väster om Viktoriaplan.

–  Den blir lite som på Råslätt kan man säga. Det är nya fordon och laddplatser, vi tar ett helt omtag där. Det ska vara en attraktiv och modern hållplats på alla sätt, säger David Lundberg, trafikutvecklare på JLT.

Läs mer: Så bygger kommunen om för snabbare busstrafik

Fredrik Hansek är kommunens projektledare för ombyggnaden av Viktoriaplan och han berättar att parkeringen som finns på platsen i dag har arrenderats av Husqvarna AB. Nu har avtalet med företaget sagts upp och skrivits om, och Fredrik Hansek tror att ett tiotal parkeringsplatser kommer att försvinna permanent på grund av den nya bussterminalen.

– Man ska egentligen bygga terminalen på ena halvan av Viktoriaplan, sen ska vi försöka ha kvar så mycket parkeringar som möjligt. Det är tänkt att det ska vara lite av en torgyta. Det blir lite finare väderskydd, en del växtlighet med träd, sittytor och annat. Det blir lite finare, säger Fredrik Hansek.

Det har tidigare funnits en kiosk för matförsäljning på Viktoriaplan. I den nya ritningen finns det plats för en kiosk mellan parkeringsplatserna och de tre laddningsstationerna för elbussar.

Läs mer: Nu ska bussarna upp ur mörka hålet – se bilderna på Råslätts nya resecentrum

Arbetet planeras pågå mellan september 2020 och maj 2021. Under dessa månader kan det förekomma en del byggtrafik på platsen och tidvis visst buller.

Busslinje 15 och 35 kommer ha en hållplats i närheten av Viktoriaplan under hela byggnationen. I perioder kan det bli begränsad framkomlighet för biltrafik och gående.

Om allt går enligt plan kommer de nya elbussarna i stadstrafiken att börja rulla på Viktoriaplan i juni nästa år. Utöver nya linje 4, kommer även linje 1, mellan Huskvarna och Råslätt, att utgå från platsen.

Linje 15 och 35, som i dag går via Esplanaden, kommer också att stanna vid Viktoriaplan. Det planeras även för en ny linje – linje 16 – med ändhållplats i Fagerslätt.

– Esplanaden kommer att bli en hållplats längs vägen istället för en ändhållplats, säger David Lundberg.

Enligt Jönköpings länstrafik kommer flera av linjerna att ha 10-minutersavgångar eller tätare i högtrafik, vilket innebär att det kommer att avgå och ankomma bussar var och varannan minut.

Källa: Jnytt