Klart med stöd till sänkt hyra


De lokaler som Aneby kommun äger används framför allt till den egna verksamheten, men i beståndet ingår också tre fastigheter som hyrs ut. Det är till Träningsverket, Resecentrum samt Aneby Barbershop

Med tanke på att det är tufft för många företag i coronatider beslutade regeringen i våras om ett stöd på fem miljarder kronor till fasta hyreskostnader för vissa branscher. Detta med villkoret att hyresvärden ger rabatt på hyran.

Träningsverket och Aneby Barbershop har vänt sig till kommunen och ansökt om sänkt hyra, något som kommunstyrelsen sagt ja till. Det innebär att de båda hyresgästerna under maj-juni fått hyran sänkt till häften. I efterhand har kommunen sedan kunnat ansöka om halva den summan hos staten..

Nu har kommunen fått besked om att det statliga stödet beviljas. För Träningsverket, mer korrekt Aneby Gymförening, handlar det om ett bidrag på 31 250 kronor. Det motsvarar alltså en fjärdedel av den totala hyran under de aktuella månaderna.

Det statliga hyresstödet till Aneby Barbershop blir totalt 3 000 kronor.

Kommunstyrelsens ordförande Beata Allen (C) är nöjd med beskedet.

– Det är naturligtvis positivt. Vi har gjort det som vi har kunnat när våra hyresgäster bett om hjälp, säger hon.

Även om staten varit mycket tydlig med att hyresstödet ska betalas ut känner sig Beata Allen inte säker förrän pengarna kommit in på kontot.

– Av erfarenhet vet jag att löften om statligt stöd inte alltid blir verklighet.

Fadi Abd Alkreem, ägare till Aneby Barbershop, vittnar om tuffa tider under coronapandemin, inte minst med tanke på att en stor del av hans kunder är 70-plussare.

– Många har inte vågat komma hit, men jag har sett till att det ska vara säkert, till exempel genom att använda munskydd, säger han.

Nu ser det dock ljusare ut än i våras.

– Det har vänt lite och kunderna börjar komma tillbaka.

Aneby Bostäder, ägare till de flesta kommersiella lokalerna i samhället, har valt en annan linje. Stiftelsen har, till följd av coronapandmin, gått med på att några av hyresgästerna fått skjuta upp hyresinbetalningen. Däremot har man inte ansökt om det statliga hyresstödet, i syfte att ge reducerad hyra. Det är något som väckt en del kritik.

Aneby Bostäder har motiverat sitt agerande med att det går olika bra för företagen i Aneby och att ett hyresstöd därför skulle kunna uppfattas som orättvist.

Källa: Smålandstidningen