Johansson: ”Många talar illa om Miljöpartiet”

Migrationskommittén, med representanter från alla åtta riksdagspartier, har under ett års tid arbetat med att utforma en ny svensk migrationslagstiftning som ska ersätta den tillfälliga lag som infördes i samband med flyktingkrisen 2015 och som löper ut nästa sommar.

På tisdagen lämnades kommitténs betänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S). Det är sedan tidigare känt att Socialdemokraterna står bakom samtliga 26 förslag i betänkandet, medan regeringspartnern Miljöpartiet endast står bakom tre av förslagen.

Under sommaren har Miljöpartiet suttit i tuffa interna diskussioner om huruvida partiet kan fortsätta regera med Socialdemokraterna om den strama migrationspolitiken permanentas. Morgan Johansson ville på tisdagen inte berätta i detalj hur regeringen nu ska gå vidare med frågan.

Miljöpartiet vill revidera betänkandet innan det skickas på remiss, medan Socialdemokraterna vill remittera förslaget i sin nuvarande form.

– Det är klart att vi kommer ha en dialog i regeringen om hur vi ska hantera beredningen. Men vi kommer inte kunna gå till riksdagen med ett förslag som inte har varit på remiss, säger migrationsministern vid en pressträff.

Johansson: ”Många talar illa om Miljöpartiet”

Johansson ville inte uppge någon tidsram för arbetet, förutom att en lag ska vara på plats i juni 2021. Han betonade att de flesta förslagen har en riksdagsmajoritet bakom sig. 

– Om vi inte har remitterat ett förslag där det finns en stor majoritet i riskdagen kommer riksdagen anta dem på egen hand.

Efter upprepade frågor om hur Morgan Johanns ser på Miljöpartiets hållning i migrationsfrågan svarade han kortfattat:

– Det finns många som talar illa om Miljöpartiet i de här frågorna nu, men kom ihåg att de klarade av att ta ansvar 2015. På ett sådant sätt som få andra partier klarade av att göra. Jag är säker på att vi kan lösa ut frågan även den här gången.

Migrationskommitténs ordförande, den politiskt obundne kammarrättspresidenten Thomas Rolén, säger till Expressen att de förslag som presenterats ligger nära den nuvarande tillfälliga asyllagen, med några undantag. 

– Förslaget är en slags mittfåra kan man säga, och varje delförslag har fått majoritet i kommittén. 

Har du någon åsikt om hur kommitténs betänkande bör hanteras nu?

– Det är ett så pass bra betänkande så man borde skicka ut det på remiss. Genomförs det i sin helhet har vi, tycker jag, en human och rättssäker migrationspolitik som kan stå sig över tid, säger Rolén.

Källa: Expressen