Biblioteket med förbjudna böcker invigt i Malmö

Invigningen i Stadsarkivets lokaler på Bergsgatan i Malmö på tisdagen skedde med hänsyn taget till covid-19. Det kom cirka 50 personer.

– Även medlemmar i familjen Isaak kom till invigningen, säger Emelie Wieslander.

Familjen har gett sitt godkännande till att använda Dawit Isaaks namn.

Den svensk-eritreansk journalist och författaren försvann in i ett eritreanskt fängelse 2001. Han har aldrig ställts inför rätta och dömts. I juni 2005 kom ett livstecken när han ringde Leif Öbrink, ordförande i Stödföreningen Free Dawit. Sedan dess har det var tyst. 

Tidigare i år kom uppgifterna att han fortfarande var vid liv, men den uppgiften har inte bekräftats.

Biblioteket ska utökas

Är det här böcker som är viktiga för allmänheten att få se och läsa?

– Det här är ju böcker som en biblioteksbesökare egentligen inte skulle få läsa om någon annan skulle få bestämma. Det är alltifrån barnböcker till vuxenlitteratur, ja allt möjligt. Det är både nutida litteratur och historisk litteratur, säger Emelie Wieslander.

Samlingen är i sin linda. I dagsläget består den av 1 500 titlar. Meningen är att biblioteket ska utökas.

– Vi ska fylla på det här jättemycket och vi behöver hjälp av allmänheten, pressorganisationer och andra, säger Emelie Wieslander.

Biblioteket är ett samarbete mellan Malmö Stadsarkiv, biblioteken i Malmö ,svenska PEN och fristadsorganisationen ICORN.

Källa: Expressen