Besöksförbudet på äldreboenden hävs

Den 13:e mars gav Lena Hallengren råder att anhöriga inte bör besöka äldreboenden. Och den 1 april kom det definitiva beskedet. 

– Det nationella besöksförbudet har varit en av de svåraste begränsningarna under pandemin. Därför var det ett tufft beslut att ta. Men det var också rätt beslut. 

– Men i dag är jag innerligt glad att besöksförbudet från första oktober kommer upphöra, säger Lena Hallengren.

Socialministern betonar dock att pandemin fortfarande inte är över. Hon uppmanar därför alla att ta sitt yttersta ansvar vid ett eventuellt besök.

– Vi befinner oss fortfarande i en pågående pandemi. Det är en risk när vi lyfter förbudet. Jag vill att alla nu tar ansvar, säger hon.

Besöksförbudet har gällt sedan den 1 april och har förlängts vid ett flertal tillfällen, efter beslut från regeringen som i slutändan bestämmer.

Socialstyrelsens Olivia Wigzell pekar på att smittan på äldreboenden har minskat kraftigt sedan april. 

Källa: Expressen