Besöksförbudet hävs – ett efterlängtat besked för Eksjös äldre: ”En stor lättnad”


På tisdagen kallade socialminister Lena Hallengren (S) till pressträff tillsammans med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson samt socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

De levererade ett besked som många längtat efter i månader: besöksförbudet på landets alla äldreboenden hävs från och med 1 oktober.

Det var den 30 mars som regeringen beslutade att införa besöksförbud på äldreboenden i hopp om att förhindra smittspridningen av covid-19. Många äldre smittades dock av viruset och gruppen har varit överrepresenterad i de dödsfall som inträffat i Sverige.

Christina Bråkenhielm-Persson, som är enhetschef på Mogårdens särskilda boende i Eksjö, hade inte nåtts av nyheten när tidningen nådde henne.

– Om Folkhälsomyndigheten kommit fram till det här beslutet så är det ett tecken på att riskerna för att få in smitta på boenden är betydligt lägre än tidigare, vilket är positivt. Jag kan inte tänka mig att vi bara öppnar dörrarna som förr och låter de anhöriga få komma och gå som de vill, utan det här är frågor som vi tillsammans med Region Jönköpings län får diskutera hur ska vi lösa lokalt, säger Christina Bråkenhielm-Persson.

Socialstyrelsen uppmanar till stor försiktighet när besöksförbudet hävs.

– Även om det mesta går åt rätt håll i smittspridningen kan vi komma att drabbas av nya utbrott. Det innebär ett stort ansvar för äldre och deras anhöriga och därför måste var och en av oss ta sitt ansvar, sade Olivia Wigzell på pressträffen.

För att stödja kommunerna har Socialstyrelsen tagit upp bindande regler som kommer att omfatta särskilda boenden framåt i pandemin. De föreskrifterna säger bland annat att verksamheterna måste göra en riskanalys för att hålla god kvalitet på omvårdnad och vård.

– Även fortsättningsvis måste alla vara friska om ett möte mellan en äldre och anhörig ska ske. De som befinner sig på ett särskilt boende är de äldsta och svagaste vi har i samhället och de klarar inte stora påfrestningar, säger Christina Bråkenhielm-Persson.

Ur den mänskliga faktorn kan inte Mogårdens enhetschef annat än glädjas över det nya beskedet.

– Många av våra äldre har haft det tufft, så ur ett hälsoperspektiv betyder det mycket att de får träffa sina nära och kära igen. Jag tänker särskilt på de med funktionsnedsättningar och dementa. Efter ett sådant långt uppehåll kan de ha svårt att komma ihåg sina anhöriga och etablera en ny kontakt igen, säger Christina Bråkenhielm-Persson.

Sedan i somras har de äldre i kommunen kunnat träffa sina anhöriga – men under strikta förhållanden. Mötet har skett utomhus och med ett anpassat avstånd emellan. Framöver är det alltså fritt fram för kramar och pussar.

– Det var förstås ett efterlängtat besked för många och jag gläds med alla som blir en vinnare av det här, säger Christina Bråkenhielm-Persson.

Källa: Smålandstidningen