1 600 bilister åker där varje dag – nu blir det trafikstörningar ända fram till december


Det är en hel del arbeten på gång på väg 133 framöver, öster om Adelöv vid Nostorp.

Först ut är ett projekt där en utsliten trumma ska bytas under vägen, vilket medför att trafiken behöver stängas av helt. Detta sker 18 till 20 september.

All trafik kommer då att ledas om via vägarna 986, 998 och 1008, varför det kommer att ta längre tid att ta sig fram under den begränsade tid som arbetet pågår. 

Med start den 21 september, vecka 39, är det dags för nästa projekt. Bron på väg 133, utanför Adelöv, ska åtgärdas. Det är ett större, planerat, underhållsarbete som utförs med jämna mellanrum på Trafikverkets olika konstruktioner.

– Det är för att upprätthålla förbindelsen. I det här fallet så är kantbalkarna hårt åtgångna.

Det berättar Magnus Holm, projektledare för brounderhåll i Jönköpings- och Kronobergs län. Bron byggdes 1983 och underhölls senast år 2005.

– Nu rör det sig mer om en totalrenovering. Vi byter räckena, kantbalkarna och betongdelarna som räcket sitter i. Det håller det på plats, men har även en bärande funktion för konstruktionen, förklarar Holm vidare.

– Även tätskikten ska bytas, som skyddar betongen från fukt och salt. Detta brukar hålla 50 år, men det behöver ändå åtgärdas.

Trafikverket strävar oftast efter att stänga av hela bron vid den här typen av arbete. Det är det bästa ur arbetsmiljösynpunkt, men gör även att arbetet går fortare.

– Men den här bron ligger lite speciellt. Här finns det inte så många vägar att skicka trafiken på. Framkomligheten kontra säkerheten vägs in, både vad gäller trafikanterna och de som jobbar på plats. Så vi får göra det i etapper, vilket medför att det tar lite längre tid.

Arbetet ska, enligt plan, vara färdigställt i början av december. Halva bron kommer att stängas av och trafiken regleras med trafikljus och en sänkt hastighet (till 50 kilometer i timmen).

– Va observant och respektera trafikanordningarna och de som arbetar på platsen. Vi kommer att sänka till 50 initialt för att få igenom en större mängd samtidigt. Går det för fort får vi sänka till 30.

Arbetet med bron finns med i ett större projekt som löper över en femårsperiod och kostar Trafikverket 1,9 miljoner kronor.

– Generellt sätt brukar det inte tillkomma något som påverkar vare sig ekonomin eller tiden, men man ska aldrig säga aldrig.

Källa: Jnytt