Timbro: Ersättningar ska stiga med inkomsten

Personer som är nya i Sverige kan snabbt få rätt till föräldrapenning vilket försvagar incitamenten att arbeta. Det skriver Stefan Fölster från den marknadsliberala tankesmedjan Better Future Economics och Emanuel Örtengren från tankesmedjan Timbro på DN Debatt. I en ny rapport från Timbro föreslås en rad nya reformer där man gradvis ska kvalificera sig till ersättningar genom arbete och skatt, skriver debattörerna. ”Principen för detta är enkel: i stället för att låta den senaste inkomsten vara grundande för ersättningar bygger alla upp en garanterad ersättning som stiger med inkomsten”, skriver Fölster och Örtengren. Stefan Fölster, nationalekonom och chef för tankesmedjan Better Future Economics Emanuel Örtengren, välfärdsansvarig Timbro

Källa: Omni