Ledare i Red Devils blir av med vapnen

Mannen är enligt polisens uppfattning en högt uppsatt medlem i Red Devils MC Halland, en supportergrupp till Hells Angels. 

I juni beslutade polismyndigheten att omhänderta hans vapen, ammunition och tillståndsbevis och hänvisade till att ”det finns risk för att den miljö han vistas i medför att vapen kan komma att missbrukas”. 

Mannen överklagade beslutet och redogjorde för att han är drogfri, inte straffad för annat än mindre trafikbrott de senaste åren och har ”ett ansvarsfullt arbete”. Dessutom lade han till att flera av vapnen är arvegods.

Supportergrupp till Hells Angels

Nu har saken gått till förvaltningsrätten och polisen står på sig:

Bedömningen av NN:s lämplighet som vapeninnehavare är inte kopplad till hans medlemskap i Red Devils som sådant, utan till den miljö som han befinner sig i med anledning av hans medlemskap tillsammans med en ledande ställning”, skriver polisen bland annat.

Polisen trycker på att Red Devils är en undergruppering till Hells Angels som uppfyller EU:s uppsatta kriterier för organiserad brottslighet. Enligt polisen utövar organisationen disciplin och kontroll över medlemmarna och det finns misstanke om ”allvarliga kriminella handlingar” bland dem, vilket flera domar pekar på.

Och polisen får rätt – förvaltningsrätten avslår Red Devils-ledarens överklagande. Enligt rätten har polismyndigheten ”haft tillräcklig grund” för att omhänderta mannens vapen. Mannen får dock ytterligare en chans. Han kan nämligen överklaga förvaltningsrättens beslut och i så fall går målet vidare till kammarrätten.

Uteslutna medlemmar riskerar böter och att bli utsatta för våld.

Källa: Expressen