von der Leyen: Inget krav att lagstifta om minimilön

EU har inga planer på att tvinga Sverige att införa lagstadgad minimilön, skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på DN Debatt. Enligt van der Leyen är det viktiga att alla EU-medborgare ska ha tillgång till minimilöner, men det går lika bra att det regleras via kollektivavtal som i lag. Syftet med EU-initiativet är att motverka lönedumpningar utan att äventyra framgångsrika modeller, enligt von der Leyen. ”Skandinavien och framför allt Sverige är en förebild för hur det ska gå till”, skriver hon.

Källa: Omni