TV: Storslagen utsikt över Sommen – liten naturpärla med stora vyer

Nedanför den 60 meter höga branten vilar Norra Vi tryggt i solen med sin vackra kyrka och Ribbingshov vid Sommens strand och fjärd.

Och det är skimmer i molnen, glitter i sjön och ljus över stränder och näs som Gustaf Fröding vid sitt strövtåg i hembygden en gång så mästerligt sammanfattade den somriga bild vi alla är förtrogna med.

Vassviksbergets lilla naturreservat strax utanför Norra Vi i Ydre är en lättillgänglig pärla som bjuder på ett naturäventyr för alla åldrar.

Längs med den slingriga leden från parkeringsplatsen till utsiktsplatsen finns en lättsam naturstig med frågor för både stora och små.

Ett roligt inslag som bidrar till att man går med lätta och snabba steg i motluten på väg mot toppen. Ivrig att att få pröva sina kunskaper vid nästa frågestopp.

Vassviksbergets unika natur skyddades redan 1941 då området blev domänreservat. Sedan 1996 är det naturreservat.

I de otillgängliga branterna i det sex hektar stora reservatet återfinns knotiga och vindpinade gamla tallar. En del av dem mer än 300 år gamla.

I branterna trängs även uråldriga ekar och andra lövträd som asp, björk och bok.

För den sparsmakade talltickan är Vassviksberget ett paradis.

Den är en av få vedsvampar som växer på levande tallar. Och helst ska det var riktigt gamla sådana.

Runt om i reservatet ligger åldriga, döda träd som sakta håller på att brytas ned.

De är livsviktiga för de insekter, lavar, svampar och fåglar som funnit en fristad i det fredade området och behöver den döda veden för att överleva.

Raggbocken är ett exempel på en sällsynt, typisk art för den ovanlig biotop reservatet utgör.

Den trivs bäst i liggande solbelysta tallstammar av sådant slag som sällan eller aldrig återfinns i det moderna skogsbruket.

Källa: Smålandstidningen