Trängseln på stränderna gav ingen stor smittspridning

Trots omfattande larm om trängsel på svenska badstränder i somras tycks detta inte ha lett till någon större spridning av coronaviruset, skriver TT. Statsepidemiolog Anders Tegnell påpekar att det nu har gått minst två månader sedan människor började trängas på stränder, och att smittan under den tiden inte har ökat utan tvärt om sjunkit drastiskt. – Risken i den typen av miljö är med högsta sannolikhet liten, säger Tegnell. Han anser ändå att larmen om trängseln sände viktiga signaler om vikten av att hålla avstånd i olika sammanhang.

Källa: Omni