Regional polischef tonar ner uttalande om kriminell klan: ”Vi har nått stora framgångar i Jönköping”


Den gångna veckan har kriminella klaner debatterats livligt efter en uppmärksammad intervju med biträdande rikspolischef Mats Löfving i lördags. Enligt honom finns ett 40-tal klaner runt om i Sverige som systematiskt ägnar sig åt brottslighet.

I region Öst som inkluderar Jönköpings- Östergötlands- och Södermanlands län så används inte begreppet klaner utan polisen delar i stället upp den organiserade brottsligheten i tre kategorier:

– Det är släktbaserade nätverk, mc-relaterade nätverk och löst sammansatta nätverk av kriminella. Men i första hand ser vi att det rör sig om kriminella individer, säger Jan Hofvenstam.

Var det felaktigt av Mats Löfving att säga att det finns kriminella klaner i Jönköping?

– Jag vill inte kommentera hans uttalande, säger Jan Hofvenstam, som dock tonar ned bilden av det skulle finnas en väldigt problematisk kriminalitet i region Öst.

– Vi har god kontroll på de kriminella gängen och på senare tid anser jag att vi har nått stora framgångar i polisarbetet i framför allt Jönköping, Värnamo och Norrköping.

Hur många släktbaserade kriminella nätverk finns det i Jönköping och i polisregion Öst?

– Jag uttalar mig inte om några numerärer, säger Jan Hofvenstam.

Vad som utmärker kriminella gäng är främst vilken typ av brottslighet de kan kopplas till.

– Grunden för brottsligheten är narkotikabrott och för att kunna göra det krävs även andra brott som bedrägerier och att utnyttja välfärdssamhället genom bidrag. Dessutom finns konkurrens om narkotikamarknaden vilket gör att det även sker våldsbrott, säger Jan Hofvenstam.

De kriminella nätverken, som underrättelseenheten alltså har tre olika benämningar för, finns främst i de större städerna i region Öst.

– Nätverken är i regel kopplade till de utsatta områdena där det råder en stor tystnadskultur och där det finns många unga som tyvärr har fått fel förebilder i livet, säger Jan Hofvenstam.

I en rundringning som Dagens Nyheter har gjort till de sju polisregionerna runt om i Sverige visar det sig att begreppet klaner sällan används.

– Det är svårt att sätta en etikett som säger att de per definition är att anse som ett släktbaserat nätverk med en klanliknande struktur, säger Jonas Eronen, kommissarie i polisregion Mitt där Uppsala- Västmanlands- och Gävleborgs län ingår, till DN.

I en intervju med Aftonbladet tidigare i veckan var även Gunnar Appelgren, kriminalkommissarie i Södertälje (som också pekades ut som en stad med klan-problematik), inne på samma linje.

– Vi har individer som begår kriminalitet och de tillhör i vissa fall samma familj. Att försöka få in de kriminella i klaner ger inte saken så mycket mera värde för oss för, metodiken är ändå densamma.

Biträdande rikspolischef Mats Löfving har inte ytterligare utvecklat sitt resonemang om klanerna efter intervjun med SR Ekot.

Källa: Jnytt