Polischefen Mats Löfving om de kriminella släkterna

Efter Mats Löfvings uttalanden om släktbaserade kriminella nätverk i Sveriges Radio har en debatt om etnicitet och brott blossat upp.

Biträdande rikspolischefen Löfving sa i Ekots lördagsintervju att det finns minst 40 släktbaserade kriminella nätverk i Sverige som har kommit hit i syfte att begå brott.

I ”Agenda” förklarar han att hans uttalanden var ett sätt att få ”en vidare diskussion” och ”öppna dörren på vid gavel” om kriminalitet kopplat till familj och släkt.

– Vi kände ett behov i polisledningen att öppna dörren för en redig diskussion. Vi gjorde en liknande sak 2015 med vår lägesrapport om utsatta områden. Efter det har vi fått en bra diskussion som har utmynnat i bra åtgärder för att stärka tryggheten i utsatta områden. Nu kände vi att det var dags att öppna den här dörren kopplat till kriminella som använder familjer och släkter som en plattform för kriminalitet, säger han.

Mats Löfving säger att det är en viktig fråga för att stärka arbetet i de utsatta områdena.

– Det är kriminella människor som använder familj, släkt eller om vi kallar det klan som en plattform för att begå brott, säger han. 

Texten uppdateras

Källa: Expressen