Mer svenskt och mindre importerat kött under pandemin

När Jordbruksverket sammanställde marknadssiffror från det första halvåret 2020 visade det sig att trenden som pågått i flera år förstärkts under pandemin. Totalt sett minskar konsumtionen av kött i Sverige, samtidigt ökar konsumtionen av svensk kött. Förklaringen är att importerat kött minskar kraftigt, det senaste halv året minskade importen av nötkött med 14,8 procent och förbrukningen av importerat kött minskade med 4,1 procent.

– När vi reser mindre, äter mer sällan på restaurang och distansarbetar, samtidigt som gymnasieskolorna varit stängda under våren, så betyder det också att vår diet plötsligt förändrats. Det blir mer svenskt kött och mindre importerat när vi lagar fler måltider i hemmen, säger Åsa Lannhard Öberg som är marknadsutredare på Jordbruksverket.

Ökad efterfrågan på hållbara livsmedel

Enligt Jordbruksverket har konsumenternas efterfrågan på mer hållbara och närproducerade livsmedel ökat under coronapandemin.

– I grund och botten är det ju en trend att äta mer miljömässig och hälsomässig mat. Intresset är stort för närproducerat, svenskt och vegetarisk mat. Detta har ju accelererat under de första sex månaderna i år, säger hon.

Källa: SVT

Lämna ett svar