Lista: Här åker flest fortkörare fast i Jönköping


50 vägavsnitt och gator har listats i den färska universitetsrapporten ”Att minska antal dödade och skadade i trafiken – med fokus på polisens trafiksäkerhetsarbete”. Det handlar om hur många trafikanter som har bötfällts för fortkörning av polisen under 2019. Nyköping och Sundsvall toppar listan med bötfällda på sträckor på E4.

Men sedan kommer Bottnaryd, Västra Jära på riksväg 40 med 344 böter, därefter följer Odengatan i Jönköping med 340 böter. På listan följer sedan vägavsnitt utanför större städer innan det blir småländskt igen med Ljungby och Hamneda på E4 med 181 böter. E4 vid Huskvarna med 180 böter platsar också på listan, likaså E4 vid Asecs och vid Österängen. Ytterligare tre vägavsnitt i Jönköping är med på listan (se faktaruta).

Så varför är det så många av länets vägavsnitt som är med på den här 50-listan?

– Är det höga siffror på något ställe så beror det förmodligen på att det är många bilar där, det behöver inte vara mer komplicerat än så, säger Per Lange, processansvarig för trafik i polisregion öst.

Men Stockholmsområdet har ju ett större trafikflöde än vad det är i Jönköpingstrakten men ändå är fortkörarna som fälls här fler på vissa vägavsnitt. Hur går det ihop?

– Det är snarare så att du får ringa till Stockholm och fråga vad de gör än att ringa till oss och fråga vad vi gör.

Enligt Per Lange finns det flera parametrar som ligger till grund varför polisen har hastighetskontroller på vissa gator och vägar i större utsträckning än andra.

– Frågan är vad man vill ha ut med hastighetskontrollen? Vill man sänka medelhastigheten? Det är oerhört viktigt i säkerhetsarbetet. Ett annat syfte är att öka tryggheten. Sedan är det också en arbetsmiljöfråga, går det att jobba här utan att vi blir ihjälkörda själva? Sedan har vi ytterligare en sak när det gäller kriminella på vägarna, tider och platser, när kommer de? Hastigheten är naturligtvis en ingång där också.

Kan man dra slutsatsen av den här rapporten att polisregion öst är lite mer på tårna än övriga Polissverige när det gäller hastighetsövervakning?

– Det törs jag inte påstå egentligen. Men däremot försöker vi göra något vettigt av den arbetstid som vi har och vi tar den här trafikstrategin och nollvisionen på allvar.

Den nationella trafikveckan med fokus på hastighet pågår den 14-20 september.

Fotnot: Nollvisionen är det långsiktiga målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige. Riksdagen beslutade 1997 att nollvisionen skall gälla för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige

Här är vägavsnitten i länet där polisen bötfäller flest fortkörare

* Bottnaryd, Västra Jära på riksväg 40 med 344 böter.

* Odengatan i Jönköping med 340 böter.

* E4 vid Huskvarna med 180 böter.

* E4 vid Asecs och vid Österängen med 124 böter.

* E4 vid Vätterleden med 114 böter.

* Barnarpsgatan i Jönköping med 108 böter.

* Klockarpsvägen i Jönköping med 104 böter.

Källa: Rapporten ”Att minska antal dödade och skadade i trafiken – med fokus på polisens trafiksäkerhetsarbete”.

.

Källa: Jnytt