Lågt förtroende för Donald Trumps coronahantering

Den nya mätningen visar att en majoritet av den amerikanska befolkningen anser att Trumps inte svarat på utbrottet på rätt sätt, samtidigt som de är kritiska till hans retorik kring viruset. 

Två tredjedelar av befolkningen, enligt mätningen, anser att det tog för lång tid för Trump att agera på utbrottet.  

Det är fjärde mätningen i rad som förtroendet för Donald Trumps hantering av coronaviruset ligger på samma nivå – mellan 30 och 35 procent. 

Trump har tidigare sagt att han ville ”tona ner” viruset i syfte att inte skapa panik bland befolkningen. 

Källa: Expressen