Kvinna hade ett 70-tal djur trots djurförbud – nu åtalas hon


Tre hästar, en hund, sex katter, sju kaniner, 22 ankor, 29 höns, två vaktlar och två nymfparakiter hittade länsstyrelsens personal på gården på Höglandet när de kom för att omhänderta kvinnans djur i början av februari 2019. Då hade hon haft djurförbud under ett års tid.

Nu har kvinnan åtalats för brott mot djurskyddslagen. Brottet består enligt åklagaren i att uppsåtligen brutit mot djurförbudet genom att fortsätta hålla djur. Åtalet handlar alltså formellt inte om missförhållandena på gården, de som ledde fram till djurförbudet.

Kvinnan förnekar brott. Åklagarens bevisning består av många sidor dokument från länsstyrelsen. Därtill ska en djurskyddshandläggare höras som vittne.

Länsstyrelsen hade redan vid ett kontrollbesök i november 2018 konstaterat att det fanns många djur på gården trots att kvinnan hade djurförbud. När de återkom i februari för att omhänderta dessa djur hade antalet till och med vuxit. Även efter besöket i februari 2019 omhändertogs därför djur, på det viset tillkom ytterligare sex katter, en häst och en kanin.

Allt detta trots att djurförbudet är så strikt att kvinnan knappt får klappa ett djur. Hon får i vart fall inte utfodra eller vattna djur, inte rasta, vårda eller sköta djur, inte arbeta eller träna djur och inte transportera djur. Än mindre får hon äga djur eller ha ett faktiskt inflytande över hanteringen av djur.

Till och med om hon tar hand om djur åt någon annan, och den personen känner till djurförbudet, kan även ett sådant djur omhändertas.

Kvinnans djurhållning har varit föremål för tillsynsåtgärder ända sedan början av 2000-talet, både på annan ort på Höglandet och på annan plats i landet.

Sedan 2014 har länsstyrelsen ingripit i flera omgångar på den nu aktuella platsen. Redan i december 2014 omhändertogs 30 fåglar och 11 hamstrar som levde i mycket smutsiga burar och saknade både foder och rent vatten.

Hon har efter det i tre omgångar fått förelägganden om att rätta till djurskyddsbristerna i sin djurhållning. Det har handlat om självklarheter som att djuren skulle ha tillräckligt stora och rena utrymmen och att alla djur skulle ha tillgång till vatten och lämpligt foder. Samt att sjuka djur skulle få vård.

Länsstyrelsen konstaterade i samband med att djurförbudet utfärdades att kvinnan visserligen har åtgärdat vissa brister, men att samma brister sedan har återkommit och ännu fler tillkommit. Senast i mitten av maj 2018 skulle hon gjort sig av med djuren hon ägde. I stället verkar djurantalet ha ökat.

I maj 2020 tillbakavisade kammarrätten kvinnans överklagande av djurförbudet. Kammarrätten bedömde att det inte fanns något som tydde på att kvinnans förmåga att ta hand om djur och följa regler hade förbättrats. Inte heller pekade något mot att samma brister inte skulle upprepas. Kammarrätten konstaterade att bristerna gällt flera sorters djur och i många fall deras allra mest grundläggande skötsel.

Vid ett av de senaste besöken länsstyrelsens personal gjorde på gården, sommaren 2019, skulle en häst omhändertas som kvinnan haft hos en fodervärd trots djurförbudet.

I förundersökningen beskrivs en mycket upprörd situation på gården. Bland annat berättar djurskyddshandläggarna om hur kvinnan kom körande rakt mot en av dem och att den länsstyrelseanställda skulle blivit påkörd om hon inte hoppat ner i ett dike.

Källa: Smålandstidningen