Expert kritisk: Är som att barnet ska betala priset

Moderaternas förslag om att ge polis rätt att besluta om att barn till kriminella ska omhändertas får kritik av barnrättsexperten Pernilla Leviner. Hon säger till SvD att förslaget skulle innebära en rad risker och kan drabba barnet väldigt hårt. – Att omhänderta barn och att ta dem från deras familjer, det är som att barnet ska betala priset, säger hon. Hon säger också att hon inte ser något syfte med att ha en särskild lag som gäller barn till kriminella när det redan finns en lag som ska säkerställa att barn som far illa skyddas.

Källa: Omni