EU:s migrationspakt pressas igenom i slutna rum och kommer troligen vara slutet på det Europa vi känner

Som jag skrev om häromdagen håller EU-kommissionen på att pressa igenom migrationspakten och det står nu helt klart att globalisterna inte vill debattera saken publikt. Av den anledningen försöker de påstå att pakten är ”icke-bindande”, men vartefter fler och fler regeringar skriver under avtalet samt implementerar det i enlighet med rådande rekommendationer så kommer pakten till slut att bli vanlig internationell lag. När allt kommer omkring så är det så klart ovidkommande vad folket tycker, utan det är tillräckligt att det internationella samfundet – representerat av dess regeringar – kommer överens.

Rekommendationerna, som ursprungligen inte var juridiskt bindande, genomförs nu tillsammans med avtalet som ingåtts i slutna rum utan en parlamentarisk resolution. Det är dock ännu värre att det inte finns någon möjlighet till exit eftersom utgångsklausuler inte tillhandahölls.

Det här tillvägagångssättet liknar genomförandet av rekommendationerna för handlingsplanen för kvinnokonferensen i Peking 1995 med tillhörande införande av ”genus” och ”jämställdhetsintegrering”, vilket gjordes på exakt samma sätt i slutna rum. Jämställdhetsintegrering infördes alltså genom att gå förbi parlamentet och väljarna. I Tyskland gjordes det genom ett regeringsbeslut från den federala regeringen den 23 juni 1999. I dag finns det särskilda ”könsstolar”, tidig sexualisering i grundskolor samt ”regnbågsnyckeln” – certifierade äldreboenden för homosexuella.

FN: s migrationspakt med sina 23 mål innehåller 54 stycken paragrafer där ordet ”skyldighet” eller frasen ”vi åtager oss” förekommer mer än åttio gånger. Ändå ska väljarna tro att pakten på något sätt inte är bindande. FN-dokumentet kommer att bli juridiskt bindande genom att man följer en ”mjuk” juridisk inställning, utesluter parlamentariska debatter och absolut inte genomför en omröstning.

Den 18 april 2018, före den korta debatten om pakten, antog EU-parlamentet en resolution om FN:s globala migrationspakt för säker, ordnad och regelbunden migration (GCM) – inte i enlighet med det vanliga förfarandet för en teknisk kommitté och allmänhetens deltagande, utan genom det så kallade ”backroom-förfarandet”, där endast enskilda parlamentariska grupper förhandlar.

Med denna resolution betonade EU-parlamentet FN:s migrationspakt med bindande karaktär. I Tyskland röstade bara två parlamentsledamöter emot det: Daniel Caspary (CDU) och Jörg Meuthen (AfD). De var emot uteslutningen av allmänheten eftersom pakten nu kommer att kanaliseras genom parlamentet.

Specialkommittéerna ersattes istället av ett så kallat feedbackförfarande, där de 500 miljoner EU-medborgarna kunde uttrycka sig via e-post på knappt fyra veckor. Naturligtvis gick det nästan obemärkt förbi. I Sverige tror jag inte någon känt till möjligheten att få uttrycka sin åsikt – Charlie Weimers (SD) skrev en blänkare på Facebook några timmar innan tiden var ute och i övrigt har det varit knäpptyst vilket säger en del om alla partier.

Endast 1.829 privatpersoner och organisationer deltog genom att ge feedback, inklusive det ökända Soros Foundation Open Society.

Den ”nya pakten om migration och asyl” syftar till att ”skapa en omfattande, hållbar och krissäker ram för hanteringen av asyl och migration i EU”. Hundratals miljoner migranter kommer att få tillgång till EU genom systemet som troligen kommer att vara slutet på Europa som vi känner det.

EU:s migrationspakt som kommissionen avser att införa i nationerna har inget att göra med demokrati, kultur, identitet eller sunt förnuft. Det handlar snarare om ideologi, globalism och elitlöner.

EU pushes ahead with undemocratic and ideological UN Migration Pact

Källa:  Jenny Piper