Nya uppgifter om sexuella trakasserier på Per Brahe: ”Det är jätteallvarligt”


SR P4 Jönköping var i måndags först med att berätta om anmälningen till Skolinspektionen. Oskar Cronodal uppgav då att skolledningen inte kände till att en anmälan hade gjorts eller vad som var orsaken.

Nu, några dagar senare, har omständigheterna kring det inträffade klarnat. Flera elever har uppgett att de har utsatts för sexuella trakasserier av en manlig elev under en längre tid och att kränkningarna fortfarande pågår. Till följd av de sexuella trakasserierna uppger eleverna att de inte känner sig trygga i skolan.

I tisdags fick Per Brahe-gymnasiets ledning information från Skolinspektionen om elevens anmälan.

– Vi jobbar nu väldigt hårt för att skapa en trygg miljö för alla på skolan, säger Oskar Cronodal.

Hur hanterar ni situationen mellan elverna och den utpekade eleven?

– Det kan jag inte kommentera. Men självklart är det så att vi har nolltolerans mot sexuella trakasserier och vi tar händelsen på stort allvar, säger Oskar Cronodal

Eleverna uttrycker att de även är besvikna på hur Per Brahe-gymnasiets ledning har hanterat situationen när de har berättat om vad de har utsatts för. Beskedet från en av rektorerna uppges då ha varit att skolan inte kan ta ställning i ärendet.

– Jag kan förstå att de upplever en sådan besvikelse. Men från skolans håll genomför vi en utredning om vilka åtgärder som behöver genomföras, säger Oskar Cronodal.

Eleverna ifrågasätter varför den manlige eleven får gå kvar på skolan och de uppger även att en polisanmälan om de sexuella trakasserierna lämnades in i våras.

– Jag kan inte kommentera det. Det är inte heller min sak att kommentera polisens arbete, säger Oskar Cronodal.

I mitten av oktober ska Per Brahe-gymnasiet även ha inkommit med ett svar till Skolinspektionen om hur de har hanterat anmälningen om de sexuella trakasserierna.

– Vi har självklart utarbetade rutiner för hur vi ska hantera misstänkta sexuella trakasserier och jag anser att vi har följt de rutinerna, säger Oskar Cronodal.

Källa: Jnytt