Uppdatering Brand i skola Skillingaryd

Uppdatering 15:30 Branden som startade runt 14.00 har nu dämpats och begränsats. Arbetet nu fortsätter med att öppna upp takkonstruktionen för att leta efter eventuellt fler glödbränder. Räddningstjänsten kommer vara kvar på plats åtminstone under eftermiddagen och kvällen. Skolan har skickat hem samtliga elever. Mediebefäl på plats brandingenjör FB, Jönköping Den 31/8 cirka kl. 14.00 får SOS Alarm in samtal om rökutveckling på en skola i Skillingaryd. Kl.14.30 finns ett 40-tal brandmän från sex stationer på plats och har påbörjat släckning av en brand i takkonstruktionen. Skolan är utrymd och just nu finns inga uppgifter om skadade. Källa: Räddningstjänsten