Danska Folketinget ska diskutera förbud mot omskärelse av pojkar

I höst ska danska Folketinget behandla ett medborgarförslag med krav på ett förbud mot omskärelse av friska barn under 18 år, i syfte att skydda barns grundläggande rättigheter tills de uppnår en ålder då de är mogna nog att själva fatta beslut.

”Förslag till folketingsbeslut om införande av 18-årsgräns för omskärelse av friska barn. Folketinget uppmanar regeringen att lägga fram ett lagförslag om en könsneutral lägsta ålder på 18 år för omskärelse som inte är nödvändigt av hälsoskäl.”

Förslaget kommer från initiativ av Lena Nyhus som är ordförande för föreningen ”Intact Denmark”, som både i Danmark och internationellt är en gemenskap av ofrivilligt omskurna och deras allierade. Lagförslaget ska gälla alla barn under 18 år oavsett kön, kulturell bakgrund eller föräldrarnas religiösa tro så att de har samma rättsliga krav på kroppslig integritet och autonomi.

Styrelsen for Patientsikkerhed säger ok till omskärelse av barn eftersom det generellt är ett ofarligt ingrepp med få komplikationer. Hälsoorganisationer, sjuksköterskor och barnmorskor säger däremot ifrån.

Folketinget har tidigare behandlat ett liknande medborgarförslag i november 2018, som på olika grunder blev avvisat av samtliga partier. Den generella hållningen då var att man istället borde säkra en bättre kontroll vid könsstympning samt att ett förbud skulle medföra att fler barn skadas.

Nu när Danmark har fått en ny statsminister som även kallar sig ”barnens statsminister”, återstår det att se hur Folketinget resonerar den här gången. Argumentet att omskärelse istället kommer att göras i ett annat land om man inför ett förbud, är inget som hördes när Folketinget exempelvis beslutade om att förbjuda tvångsäktenskap.

Jag tror dock personligen inte på att Danmark kommer att införa dylikt förbud – precis lika lite som jag tror att Sverige kommer göra det – eftersom såväl de judiska som muslimska samfunden kommer att protestera högljutt. Men jag lever så klart på hoppet om att alla pojkar som föds, oavsett vilken religion de tillhör, ska få välja själva om de vill ta bort förhuden eller inte först när de fyller 18 år.

https://denkorteavis.dk/2020/nu-husker-du-ozlem-cekic-og-hendes-omskaeringsfest-koenslemlaestelse-af-boern-er-paa-programmet-naar-folketinget-moedes-efter-ferien-2/

Källa:  Jenny Piper